Telefon

+420 777 228 557

e-mail

cizlova@cizlovalegal.cz

Menu

Meze vztahů s klienty jsou dány Etickým kodexem České advokátní komory a zákonem o advokacii. Základním pravidlem je především mlčenlivost a diskrétnost při poskytování právních služeb. Oprávněné zájmy klienta mají přednost před vlastními zájmy advokáta i před jeho ohledem na jiné advokáty. Pravdivost nebo úplnost skutkových informací poskytnutých klientem není advokát oprávněn bez jeho souhlasu ověřovat. Advokát nesmí použít na újmu klienta ani ve svůj vlastní prospěch nebo ve prospěch třetích osob informace, které od klienta nebo o klientovi získal v souvislosti s poskytováním právní služby.