Telefon

+420 777 228 557

e-mail

cizlova@cizlovalegal.cz

Menu

Právní servis zajišťuje samostatně v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, Mgr. Denisa Cízlová, advokát, zapsaná pod evidenčním číslem ČAK 17919 v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou